PIĄTEK 5.03.2021

.

}

09:55 - 10:00 Otwarcie Konferencji

Sesja I:
Zaburzenia psychotyczne u pacjentów w wieku podeszłym

}

10:00 - 10:20 Zaburzenia psychotyczne o późnym początku

dr n. med. Marcin Wojtera

}

10:20 - 10:40 Leczenie objawów produktywnych i pobudzenia ruchowego w psychozach wieku podeszłego

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM Łódź

}

10:40 - 11:00 Leczenie objawów negatywnych i poznawczych schizofrenii u pacjentów w podeszłym wieku

dr hab. n. med. Adam Wysokiński, prof. UM Łódź

w

11:00 - 11:05 Dyskusja

11:05 - 11:20 Przerwa reklamowa

wykład plenarny

}

11:20 – 12:00 Pacjent w okresie terminalnym i jego bliscy - problem uporczywej terapii

dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, prof. PAN

Sesja II:
Zaburzenia psychiczne w zespołach Parkinson plus

}

12:00 - 12:20 Zespoły Parkinson plus – diagnostyka i różnicowanie

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

}

12:20 - 12:40 Objawy psychiatryczne w zespołach Parkinson plus

dr n. med. Radosław Magierski

}

12:40 - 13:00 Diagnostyka neuropsychologiczna w zespołach Parkinson plus

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

13:00 - 13:05 Dyskusja

w

13:05 - 13:20 Przerwa reklamowa

Sesja III:
STUDIUM PRZYPADKU W PSYCHOGERIATRII

}

13:20 - 13:40 Studium przypadku 1

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM Łódź

}

13:40 - 14:00 Studium przypadku 2

dr n. med. Radosław Magierski

}

14:00 - 14:20 Studium przypadku 3

dr n. med. Marcin Wojtera

 Patronat firmy:

}

14:20 - 14:40 Studium przypadku 4

dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM Łódź

Patronat firmy:

}

14:40 - 15:00 Zastosowanie eszopiklonu u pacjentów geriatrycznych na podstawie opisu przypadków

dr n. med. Michał Skalski

Patronat firmy:

wykład plenarny

}

15:00 - 15:40 Strukturalne metody neuroobrazowania otępień

prof. dr hab. n. med. Joanna Bladowska

SESJA WARSZTATOWA
(Sesja rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu wykładów)

}

15:40 - 16:25 Warsztat I

Trudności diagnostyczne (i ich konsekwencje) w zaburzeniach otępiennych z deficytami funkcji językowych – opisy przypadków

dr n. med. Marta Strombek-Milczarek, dr n. med. Małgorzata Szpilewska-Drożdż

}

16:25 - 17:10 Warsztat II

Testy przesiewowe do oceny zaburzeń poznawczych

 dr n. med. Anna Barczak

}

17:10 - 17:55 Warsztat III

„Dress Code” w gabinecie lekarskim 

 dr n. med. Paweł Rasmus

17:55 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

SOBOTA 6.03.2021

.

Sesja I:
Współchorobowość u seniorów

}

09:00 - 9:20 Pacjent z zaburzeniami metabolicznymi i zaburzeniami psychicznymi – jak diagnozować, jak leczyć?

dr n. med. Agnieszka Niebisz

}

09:20 - 09:40 Schorzenia kardiologiczne, a etiologia i leczenie zaburzeń psychicznych

dr n. med. Alicja Klich-Rączka

}

09:40 - 10:00 Przewlekłe zespoły bólowe, a zaburzenia psychiczne

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz

w

10:00 - 10:05 Dyskusja

10:05 - 10:20 Przerwa reklamowa

Sesja II:
Padaczka – trudny temat w psychogeriatrii

}

10:20 - 10:40 Padaczka - diagnostyka i różnicowanie z zespołami neuropsychiatrycznymi

prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

}

10:40 - 11:00 Zaburzenia lękowe i depresyjne u pacjentów z padaczką

dr hab. n. med. Magdalena Bosak

w

11:00 - 11:05 Dyskusja

Sesja III:
Zagadnienia psychospołeczne w geriatrii

}

11:05 - 11:25 Samotność, stygmatyzacja, trudności psychospołeczne a powodzenie terapii

 dr hab. n. med. Piotr Świtaj

}

11:25 - 11:45 Zachowania samobójcze wśród seniorów

dr n. hum. Krzysztof Rosa

w

11:45 - 11:50 Dyskusja

11:50 - 12:05 Przerwa reklamowa

wykład plenarny

}

12:05 - 12:45 Zastosowanie preparatów konopi indyjskich w schorzeniach wieku podeszłego

dr n. med. Piotr Wierzbiński

Sesja IV:
Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów w wieku podeszłym

}

12:45 - 13:05 Przesłanki wyboru leku przeciwdepresyjnego u starszych pacjentów

dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM Łódź

}

13:05 - 13:25 Czy leki o nowych mechanizmach działania mogą być opcją terapeutyczną u starszych pacjentów?

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Patronat firmy:

Sesja V:
Sesja sponsorowana firmy:

}

13:25 - 13:55 Jak ból, zmęczenie i zaburzenia funkcji poznawczych wpływają na diagnozę i leczenie depresji u osób starszych?

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM Łódź

w

13:55 - 14:00 Dyskusja

SESJA WARSZTATOWA
(Sesja rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu wykładów)

}

14:00 – 14:45 Warsztat I

Terapia narracyjna w teorii i praktyce

dr n. o zdr. Krzysztof Pękala, mgr Marta Boczkowska

}

14:45 – 15:30 Warsztat II

Nowatorskie metody organizacji czasu wolnego i treningu funkcji poznawczych dla osób z chorobą otępienną na przykładzie gry „Wrota Pamięci”

dr n. społ. Joanna Szczuka, mgr Marzena Wójcicka

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).