XIX Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne


05-06.03.2021 ONLINE

Gorąco zapraszamy do udziału w XIX edycji Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych, które odbędą się w Łodzi w dniach od 5 do 6 marca 2021 roku. Dobry odbiór i znaczna frekwencja w ubiegłych latach przekonują nas, że marcowe Warsztaty na trwałe zagościły w kalendarzach nie tylko psychiatrów i neurologów, ale także geriatrów i lekarzy rodzinnych zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

W poprzednich edycjach Warsztatów uczestniczyło ponad 700 osób z całej Polski. Jako Komitet Organizacyjny Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych, konferencji z 20 letnią tradycją, zostaliśmy zmuszeni do odwołania zeszłorocznej konferencji na 2 dni przed wydarzeniem. Rok 2021 przyniósł konieczność zmiany dotychczasowych naszych aktywności i wymusił poszukiwanie nowych rozwiązań.

Niniejszym, z ogromną radością informujemy, że trwają przygotowania do ŁWP 2021, które zostaną przeprowadzone 05-06 marca 2021r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach, które odbędą się w wersji on-line przy zaangażowaniu w wydarzenie firmy 90 Consulting.

Temat przewodni Warsztatów:
Kliniczne i etyczne zagadnienia psychogeriatrii 

Przewidujemy, między innymi, sesje, wykłady plenarne i zajęcia warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom dotyczącym osób w podeszłym wieku:

  • Zagadnienia etyczne i psychospołeczne
  • Diagnostyka psychologiczna i obrazowa
  • Neuropsychiatria
  • Leczenie zaburzeń nastroju i psychoz
  • Stany nagłe w psychogeriatrii
  • Psychofarmakoterapia a stan somatyczny i współchorobowość

 Za udział w Warsztatach przewidziane są punkty edukacyjne.

Komitet Organizacyjny XIX ŁWP